welkom

Welkom bij IKC Regenboog

WELKOM OP INTEGRAAL KINDCENTRUM REGENBOOG!

In IKC Regenboog worden alle kinderen (0-13) de hele dag uitgedaagd te leren, te spelen en elkaar te ontmoeten. Wij bieden een totaalpakket op het gebied van opvang, educatie en ontwikkeling in één gebouw, waardoor er voor alle kinderen een natuurlijke overstap is van peuteropvang/kinderdagverblijf naar het basisonderwijs en de buitenschoolse en tussenschoolse opvang.
U als ouder en alle professionals binnen IKC Regenboog willen maar één ding: de beste zorg en een effectieve dagbesteding voor kinderen die hier tijd doorbrengen. IKC Regenboog biedt dit totaalpakket.

IKC Regenboog gaat net een stap verder dan een brede-/horizonschool. Een brede school voorziet, onder één dak, in verschillende voorzieningen voor kinderen. Op IKC Regenboog werken we gezamenlijk vanuit eenzelfde pedagogische aanpak en met één doel: het beste voor uw kind!
IKC Regenboog is één organisatie met één gezamenlijk managementteam, waarin kinderopvang en onderwijs beiden zijn vertegenwoordigd. Alle medewerkers vormen samen één team met één pedagogische visie, waarin de ontwikkeling van uw kind en de professional centraal staat.
We vinden het van belang dat uw kind gedurende de dag op een zo natuurlijk mogelijke wijze gebruik maakt van een passend programma met een doorgaande lijn; projecten, activiteiten, afspraken en methodieken die in het hele IKC Regenboog gelden. Eén van de belangrijke stappen die we gemaakt hebben is de invoering van één kind volgsysteem ‘KIJK’!. Met dit instrument wordt de ontwikkeling van ieder kind gedurende de jaren 0-13 nauwkeurig gevolgd en gestuurd.

Enkele bijzonderheden binnen IKC Regenboog!
Wist u namelijk dat…
…wij veel aandacht besteden aan kwalitatief goede cultuureducatie?
We nemen deel aan een scholingstraject. De kinderen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. Kinderen kijken naar eigen en elkaars werk en praten hierover: reflecteren. Er is aandacht voor kunst en cultureel erfgoed.
Ambitie is om de kinderen daarbij steeds meer de ruimte te geven om te onderzoeken, te experimenteren en te ontdekken. Ook zal kunst en cultuureducatie steeds meer geïntegreerd worden binnen thema's. D.w.z. dat kinderen op zoek gaan naar een antwoord op hun vragen met verschillende middelen: internet, taal, rekenen, maar ook met drama, muziek en historische voorwerpen.
Kunst en Cultuureducatie wordt aangestuurd/mede vorm gegeven door een gecertificeerde cultuurcoördinator (groepsleerkracht).

…IKC Regenboog een multidiciplinair kindcentrum is, dat in contact staat met de omgeving?
We doen onze uiterste best om de drempel zo laag mogelijk te houden, het voor kind en ouder zo makkelijk mogelijk te maken door een diëtist, Fysio- en Ergotherapie in huis aan te bieden. In het schooljaar 2014-2015 zal ook Groepspraktijk Logopedie Oss een interne partner worden van IKC Regenboog en zal zich huisvesten in ons gebouw.
We zijn voortdurend in gesprek met de gemeente Oss en interessante partners voor de kinderen van IKC Regenboog. Er is een goede samenwerking met Centrum Jeugd en Gezin en Schoolmaatschappelijk werk.
Tevens bieden wij de mogelijkheid aan alle ouders ’s ochtends elkaar te ontmoeten met een kopje koffie in. Wees welkom!

Er is nog veel meer te delen over, te zien en te beleven op IKC Regenboog. In deze gids vindt u veel informatie, zo ook op onze website. Maar wij staan u natuurlijk ook graag ter woord. Mocht u vragen hebben of wilt u IKC Regenboog bezoeken, neem dan a.u.b. contact op met Karlijn Luijpen, manager 0 - 12.

Vriendelijke groeten namens het team van IKC Regenboog,
Karlijn Luijpen, manager 0-12
Ingrid Nelissen, directeur

 


Facebook

Twitter