Team

 

Afdeling opvang 0-13 jaar

Dagopvang; Babygroep 0-1,5/2
Dagopvang; Peutergroep 1,5/2-4
Peuterwerk 2-4
Buitenschoolse opvang 4-13
* is bedrijfshulpverlening (BHV)
Sandra Hildebrand*, Jacqueline van Munster*, Maike Jacobs*
Kim v.d. Berg*, Marieke Katoen, Stephanie van Leur
Greetje Kuijpers*, Monique van Leeuwen*, Sjannie Theunisse*
Fely van Vugt*, Dorry Steemers*, Christel Gielis*

Afdeling onderwijs 4-13 jaar

De schooltijden van ma, di, do, vr van 8.30 - 14.15 uur. Op woensdag van 8.30 - 12.30 staat.

Groep 1
Groep 1-2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
Onderwijsassistente
Intern begeleider
Beheer
Administratie
Familie contactpersoon
Gastvrouw
* Bedrijfshulpverleners (BHV)
Astrid Gerrits
Karin van Schijndel, Lonneke van Helvoirt
Erna v Gemert, Birgit van Hal
Ramon Theunisse
Nathalie Graafmans, Rachel Princen
Merle de Korte
InŔz Krom, Marja vd Coolwijk
Hennie Wilke
Monique Pennings*, Hanneke van Aarssen*, Tessa Boeijen
Nancy Kusters
Peter vd Lee*, Anneke van der Walt*
Monique Geneste
Jet Korsten
Trees Mooren

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben naast een groepsverantwoordelijkheid ieder een taak/verantwoordelijkheid voor o.a. een vakgebied, organisatorische activiteiten, ed. In het team functioneren zorg-, taal-, VVE-techniek-, reken-, IKC-, ICT-, cultuur-, preventie-, en verkeersco÷rdinatoren. Het onderwijsondersteunend personeel (onderwijsassistente, administratie, conciŰrge/beheer) is uitvoerend en ondersteunend voor het team van de school.

Managementteam IKC Regenboog

Operationele leider
Directeur IKC
Karlijn Luijpen
Ingrid Nelissen

Taken en co÷rdinatoren/specialisme 2016-2017

Taal co÷rdinator
VVE co÷rdinator
Jonge kind specialist
Reken co÷rdinator
Gedragsspecialist
ICT co÷rdinator
Gezond IKC co÷rdinator
IKC co÷rdinator
Cultuur co÷rdinator
Techniekco÷rdinator
BHV co÷rdinator
Co÷rdinator Vreedzaam IKC
Co÷rdinator Preventie
Verkeersco÷rdinator
Contactpersoon intern
Contactpersoon extern

Astrid Gerrits
Astrid Gerrits
Rachel Princen

Karin van Schijndel
Marja van de Coolwijk
Lonneke van Helvoirt
Erna van Gemert
Hennie Wilke
Nathalie Graagmans en Birgit van Hal


Hanneke van Aarssen
Nancy Kusters
De heer S. Schouten

Stagiaires

De begeleiding en inzet van stagiaires van Paboĺs, ROC en andere instellingen gebeurt door pedagogisch medewerkers en leerkrachten. De pedagogisch medewerker en leerkracht blijft altijd eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep.

Ook andere opleidingen doen regelmatig een beroep op onze school om stageplaatsen beschikbaar te stellen. Daar zijn we toe bereid als de voortgang van het onderwijs er niet door gehinderd wordt en als de stage ook onze school en de kinderen ten voordeel kan zijn.

Vrijwilligers IKC Regenboog

Er werkt een vrijwilligersteam op IKC Regenboog met ieder eigen specialiteiten en verantwoordelijkheden.

Mediatheekmedewerker
Mediatheekmedewerker
Mediatheekmedewerker
Mediatheekmedewerker
Mediatheekmedewerker
Mediatheekmedewerker
IKC activiteiten
Mieke Nooijen
Irene Lamers
Milica Stefanovic
Sevgi Aras
Mieke van de Broek
Milica Stefanovic
Rian Brands

Aantal ouders zijn vrijwillig zeer actief in Techniek & Wetenschap en Muziek.


Wij blijven op zoek naar vrijwilligers die met ons de activiteiten binnen IKC Regenboog mogelijk maken. Meldt u alstublieft aan bij Karlijn Luijpen, wees welkom!

Partners intern

Fysio Maasland
Ergotherapie De Oplossing

Groepspraktijk Logopedie Oss
DiŰtist
Linda van de Sluis (www.kinderfysiomaasland.nl)
Femke van Ravensteijn, Linda van de Heijden (www.ergotherapiedeoplossing.nl), Nicole Reintjes, Bart van den Berk en Lindy Wittenberg
Haike Bossers, Peggy Berkers, Lonneke van Grunderbeek, Hermien ter Huurne en Pleuni van Trier (www.logopedieoss.nl)
Hanneke Kuijpers (www.hannekekuijpersdietist.nl)

Partners extern

IKC Regenboog staat in contact met haar omgeving en onderhoudt intensief contacten met diverse instanties, want opvang en onderwijs staan niet op zich maar zijn onderdeel van de samenleving/omgeving waar het IKC deel van uitmaakt. Dit zijn onder andere:

Aanzet
Bezoekerscentrum Slabroek
BOinK
Bureau Jeugdzorg
Centrum Jeugd en Gezin
Consultatiebureau
Gemeente Oss
Integrale Vroeghulp
Indigo
Jan Cunen museum
Jeugdgezondheidszorg/arts
Jeugd Rode Kruis
Jeugdtandzorg
JWS
KPC groep
Muzelinck
Natuur- milieu educatiecentrum Elzenhoek
Onderwijsomgeving andere basisscholen, voortgezet onderwijs, ROC, Pabo
Opdidact
Openbare bibliotheek
Schoolmaatschappelijk werk
Sec
SPOM (Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Maasland, www.spom.nl)
Stichting MEE
Vivaan
3VO (Verkeer)